Budowanie świadomości społecznej

Celem instytutu jest poszerzenie świadomości osób prywatnych o możliwości argumentacji swoich praw poprzez ocenę stanu zdrowia. W tym celu PIEMED współpracuje z Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych, stowarzyszeniem doświadczonym w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z doradztwem prawnym dla grup defaworyzowanych oraz utrzymującym kontakt ze środowiskiem mediowym i uniwersyteckim.

About the author: 73a25cde6e017a3c481af90f18cd0165

Leave a Reply

Your email address will not be published.