Tak, nasze ekspertyzy są wiążące dla sądu. Sędziowie opierają się na naszych opiniach medycznych przy podejmowaniu decyzji w trudnych sprawach sądowych.