Tak, nasz instytut przestrzega tajemnicy zawodowej i chroni dane pacjentów oraz klientów. Wszystkie dane oraz wyniki badań są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta.