Czas wykonania ekspertyzy zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj ekspertyzy, liczba potrzebnych badań oraz obciążenie pracą. Staramy się jednak wykonywać ekspertyzy w jak najkrótszym czasie, nie rezygnując przy tym z najwyższej jakości wykonywanych badań.