PRZYJMUJEMY ZLECENIA OD INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, PRYWATNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

OPINIE ZLECANE PRZEZ SĄDY I PROKURATURĘ

OPINIE ZLECANE PRZEZ SĄDY I PROKURATURĘ

Nasz Instytut podejmuje współpracę z sądami i wykonuje na ich zlecenie opinie oraz ekspertyzy medyczne, będące podstawą do rozstrzygnięcia postępowania.

OPINIE ZLECANE NA POTRZEBY KLIENTÓW KANCELARII PRAWNYCH

OPINIE ZLECANE NA POTRZEBY KLIENTÓW KANCELARII PRAWNYCH

Przyjmujemy zlecenia na sporządzenie opinii dla klientów kancelarii prawnych. Opinie przez nas sporządzane mogą posłużyć zarówno oszacowaniu szans na uzyskanie roszczenia jak również potwierdzeniu argumentowanych przed sądem żądań.

OPINIE DLA OSÓB PRYWATNYCH

OPINIE DLA OSÓB PRYWATNYCH

Opinia eksperta może być jedną z podstaw do wystąpienia na drogę sądową i walki o należne świadczenia. Ekspertyza sporządzona przez profesjonalistę pomoże w sformułowaniu roszczeń oraz poparciu argumentów przed sądem.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI SPECJALISTAMI

Współpracujący z naszym Instytutem specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w swojej dziedzinie jak i w sporządzaniu profesjonalnych opinii wykorzystywanych w postępowaniach przed sądem.
Staranny dobór specjalistów gwarantuje rzetelność i bezstronność wydawanych opinii medycznych.
PSYCHIATRIA

PSYCHIATRIA

ORTOPEDIA

ORTOPEDIA

NEUROLOGIA

NEUROLOGIA

NEUROCHIRURGIA

NEUROCHIRURGIA

CHIRURGIA NACZYNIOWA

CHIRURGIA NACZYNIOWA

FIZJOTERAPIA

FIZJOTERAPIA

REHABILITACJA MEDYCZNA

REHABILITACJA MEDYCZNA

TRAUMATOLOGIA

TRAUMATOLOGIA

PIELĘGNIARSTWO

PIELĘGNIARSTWO

CHIRURGIA OGÓLNA

CHIRURGIA OGÓLNA

CHIRURGIA SZCZĘKOWA

CHIRURGIA SZCZĘKOWA

CHOROBY WEWNĘTRZNE

CHOROBY WEWNĘTRZNE

PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA

INICJATYWA

O INSTYTUCIE

Polski Instytut Ekspertyz Medycznych (PIEMED) to ośrodek zajmujący się sporządzaniem opinii oraz ekspertyz medycznych zarówno dla sądów jak i podmiotów prywatnych. Dzięki współpracy z szerokim gronem wybitnych specjalistów jesteśmy w stanie zagwarantować profesjonalną obsługę klientów instytucjonalnych i osób fizycznych. Szybki czas realizacji oraz skrupulatność zbudowały pozytywny wizerunek naszego instytutu zarówno w kraju jak i za granicą.

DANE KONTAKTOWE

  •   GSM: 666 939 777
  •   ul. Słowackiego 100, 26-600 Radom
  •  piemed@piemed.pl

OFERTA

OFERTA
Polski Instytut Ekspertyz Medycznych wydaje opinie dla organów procesowych oraz dla osób prywatnych. Wyznaczeni przez nas Biegli wydają opinię na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej oraz, jeżeli to konieczne po dodatkowym badaniu przeprowadzonym przez specjalistę orzekającego
Nasz instytut poinformuje zlecającego o możliwości wydania opinii. Zlecający uzyska również wszelkie informacje związane z warunkami przeprowadzenia ekspertyz. Szanujemy czas naszych klientów dlatego staramy się aby czas wykonania opinii był jak najkrótszy. Przed przyjęciem zlecenia sporządzamy wstępną kalkulację kosztów, która uzależniona jest od rodzaju opinii oraz tytułu naukowego lekarza sporządzającego.
ADAM MUCHA

ADAM MUCHA

Prezes Zarządu

WPISY

Budowanie świadomości społecznej

Celem instytutu jest poszerzenie świadomości osób prywatnych o możliwości argumentacji swoich praw poprzez ocenę stanu zdrowia. W tym celu PIEMED współpracuje z Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych, stowarzyszeniem doświadczonym w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z doradztwem prawnym dla grup defaworyzowanych oraz utrzymującym kontakt ze środowiskiem mediowym i uniwersyteckim.