Celem instytutu jest poszerzenie świadomości osób prywatnych o możliwości argumentacji swoich praw poprzez ocenę stanu zdrowia. W tym celu PIEMED współpracuje z Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych, stowarzyszeniem doświadczonym w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z doradztwem prawnym dla grup defaworyzowanych oraz utrzymującym kontakt ze środowiskiem mediowym i uniwersyteckim.